Bidrag

Bidragsregler

Adress                                                    E-mail

Pingst Ung Skaraborg                              puskaraborg@pingstung.se
Box 184
543 22 Tibro
 

Regler för bidrag från PU-Skaraborg i Västra Götaland                                                                                                                 Uppdaterad Januari 2022

Ansökningsblankett och listor finns under fliken dokument (http://pingstungskaraborg.se/dokument)

Förutsättning för bidrag:
Kopior och sammanställningar på medlemslistor skickas till PU-Skaraborg 1 gång per år, senast 31/1 efterföljande år.
Originalen arkiveras hos respektive församling i minst 5 år. För mer detaljer angående medlemsredovisning, se separat informationsblad ”Lathund för statistik”. Bidragen kan bara sökas av lokalavdelningar i PU-Skaraborg Västra Götaland som redovisar medlemmar till Pingst Ung Skaraborg. Bidraget betalas ut i efterskott och kan aldrig överskrida den verkliga kostnaden. Sista ansökningsdatum 10 december.

 

Hur söks bidrag:
A. Ansökan/förfrågan skall skickas till PU-Skaraborg i god tid före genomförandet och innehålla följande uppgifter:

  • Plats, datum och tid                                                                 
  • Preliminärt program och uppskattade kostnader.
  • Lokalavdelningens Plusgiro eller Bankgironummer (OBS! Inga privata konton).
  • Att Pingst Ung Skaraborg är med som arrangör (PU Skaraborgs Logotype ska finnas på inbjudan).

B. Ansökan kompletteras inom två månader efter genomförd satsning med ekonomisk och innehållsmässig redovisning.

 

Bidrag:

1. Ledarutbildningsbidrag

  • Till lokalavdelning som arrangerar ledarutbildning och bjuder in annan lokalavdelning eller församling (oavsett kristet samfund) i Västra Götalands län med minst 10 deltagare utgår bidrag på max 5000 kr (inkl. deltagardagar).
  • Till enskild lokalavdelning som arrangerar ledarutbildning i den egna församlingen utgår bidrag, max 2000 kr. Bidraget kan utgå två gånger/kalenderår. Förutsättning för bidrag; minst två utbildningspass à 40 minuter.
  • Till lokalavdelning där ledare deltar i utbildning, utgår kursavgift för max 10 deltagare. Logi och reserättning utgår ej. 

 

2. Startbidrag

Till lokalavdelning som tar nya och utvecklande initiativ utgår bidrag (max 3000 kr/kalenderår). Förutsättning för bidrag är att verksamheten blir kontinuerlig. 

 

3. "Göra-igen" bidrag

Till lokalavdelning med återkommande aktivitet och/eller verksamhet utgår bidrag (max 15000 kr/kalenderår, fördelat vid max fyra tillfällen).
 

4. Skolsatsningsbidrag 

Till lokalavdelning utgår bidrag (max 3000 kr/satsning). Gäller all verksamhet inom skola för deltagare mellan 7 – 25 år.

 

5.Lägerbidrag.

Till enskild lokalavdelning som arrangerar läger för den enskilda församlingens verksamhet utgår bidrag (125 kr/deltagare, max 5000 kr/läger). Förutsättning för bidrag är minst två dagars aktiviteter (minst tre timmar/dag).

 

6. Tema år - bidrag

Regler definieras separat för varje enskilt tema år. Temaåret gäller från september ena året till augusti nästa år.

 

7.  Bonusbidrag

För en extra satsning inom ett annat tema än årets tema (max 8000 kr/termin).

Exempel på teman: ledare, barn, ungdom eller familj.

 

Bidrag som inte kräver ansökan:

Deltagardagar 

(t.ex. ungdomsdag, ledarutbildning, konsert, läger).

A. Gäller för deltagare 7-25 år som är boende i Västra Götalands län.

B. Gäller för dag eller dagar som planeras och genomförs tillsammans med minst en annan lokalavdelning och/eller annan församling (oavsett kristet samfund).

C. Minst tre timmars aktivitet/dag.

D. Alla deltagare måste bekräfta närvaron med namnteckning, ålder och adress om aktiviteten inte är avgiftsbelagd. Inbjudan och program ska bifogas.

E. För varje redovisad deltagare erhålls 75 kr/dag.

F. PU Skaraborg ska vara med som arrangör (PU Skaraborgs logotype).